Foredrag

Jeg holder ofte og gerne foredrag - f.eks. om Kina, Mongoliet, Mekong-floden, Laos, Vietnam, Cambodja, Burma eller Bhutan; se eksempler nedenfor. Jeg kan også efter aftale vinkle foredrag efter ønsker og behov i forhold til temaer og publikum. Jeg optræder ofte på gymnasier og tager gerne på foredragstourne, hvis f.eks. en stribe gymnasier og biblioteker kan finde sammen om at bestille mig i en given periode. Booking her.

Foto: © Rikke Viemose

Mette Holm & jeg er blevet forvekslet så ofte, at vi nu holder foredrag om "vore" forfattere, Mo Yan fra Kina & Haruki Murakami fra Japan; om forfatterskaberne, deres fællestræk og om, at begge påstår at være upolitiske, selvom det overhovedet ikke er tilfældet. Og Mette & jeg er ikke den samme ...

 

Foredrag:

Åbne foredrag inden for overskuelig fremtid:

Lørdag 28. januar kl 10-12 fortæller jeg om FN og opgaverne som Førstedame på Tingstedet i Herfølge.

 

Konferencen Too Young to Wed; Ordstyrer på Københavns Universitet, Chr. Hansen Auditoriet, det gl. Kommunehospital, november 2013

Jeg optræder ofte som ordstyrer eller oplægsholder på konferencer, i paneldiskussioner om asiatiske anliggende og/eller menneskerettigheder og som opponent og udspørger ved litterære arrangementer. Mere om det hos Blue Art Booking her.
 

 

 

Sagt om min indsats her & hisset:

"Alle var rigtigt, rigtigt glade for din indsats. Du var virkelig god til at balancere det hele igennem, både i forhold til oplægsholderne og til Ministeren"

ENRECA, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, hvor jeg var ordstyrer på den internationale konference Global Health beyond the Millenium Development Goals.

 

"Jeg har lært mere i disse to timers Kina-foredrag, end jeg nogensinde har lært i skolen!"

Albert, 14 år

 

"Outcome  of the seminar for journalist in Mongolia was great. We were interviewed several times in different newspapers also, we were invited to some TV  and radio programs to talk about Mongolian blind people’s situation"

G. Dondow, arrangører af journalistseminar i Mongoliet, hvor Mette Holm holdt oplæg om menneskeretsjournalistik, advocacy, mm.

 

"Just a quick note to say thanks for a most enjoyable evening at Sølyst. Interesting table guests, an entertaining / thought provoking program and fantastic food… in short, a perfect combination!  And as a person who has arranged more than 300 events, the Oracle event was probably the best company event I’ve ever attended!"

Executive director of AmChamDenmark, Det Amerikanske Handelskammer i Danmark, efter stort Oracle-arrangement om den nye verdensorden, faciliteret & modereret af Mette Holm

Foredrag bookes gennem Artpeople. Tel: 3311 3311

Det nye Burma/Myanmar - burmeserne er euforiske over voksende åbenhed og medindflydelse. 50 års selvisolation, armod og politisk undertrykkelse med generaler i spidsen er afblæst. Efter års husarrest spiller demokratiforkæmperen Aung San Suu Kyi omsider en aktiv rolle i politik. Aviserne skriver om retssikkerhed, menneskerettigheder, sult & fattigdom, hvilket alt sammen var tabu før. Unge laver rockkoncerter og frihedsfilm.Troen blomstrer stærk og uforandret; dels frygtindgynde i militante buddhisters heksejagt på muslimer; dels i templerne, hvor burmeserne hele vejen gennem angst og undertrykkelse har hentet styrke, lærdom og trøst, mens militærjuntaens generaler har solgt ud af Burmas rigdomme, ædeltræ, ædelsten, guld og siden også olie og gas, og stukket pengene i egen lomme. På få år har den nye civile regering punkt for punkt gjort op med 50 års undertrykkelse og tilbageskridt. Endnu er de praktiske resultater beskedne, men det er ikke til at tage fejl af glæden over den genfundne frihed i det vidunderligt smukke land, der stadig minder om et levende frilandsmuseum. Der er sket mere i løbet af ét år end i de 50, der gik forud. Med et slag er Myanmar blevet turistmål, og landet omtales som muligt mønstereksempel på en nations overgang fra diktatur til demokrati. Er der tale om reel vilje til forandring fra magthavernes side, eller er det spil for galleriet? Er det overhovedet muligt? Kan landet ligefrem tjene som forbillede for demokratiske reformer i andre dele af verden, og er håbet reelt om en fremtid uden undertrykkelse, sult og forfølgelse i det sagnomspundne land sydøst for Suez med den grå Moulmein-pagode og flyvefisk i leg?

Cambodja – en påtrængende fortid; først 30 år efter, at Pol Pots folkemorderiske bondestyre blev væltet, er retsopgøret med fortiden begyndt – for lidt og for sent mener mange. I dette foredrag fortæller Mette Holm om Cambodjas nyere historie: om det lille smukke land, der blev suget ind i amerikanernes krig i Vietnam, om De røde Khmerer, der udslettede op imod en fjerdedel af befolkningen, dengang man blev henrettet for blot at bære briller. Og om cambodjanernes vanskelige hverdag, hvor fem forskellige politistyrker kræver bestikkelse, hvor lynchning er udbredt på grund af utiltsrækkeligt og udueligt retsvæsen, men også om gode kræfter, der stædigt forsøger at gennemføre det demokrati, som Cambodja har i sin forfatning, men ikke i hverdagen. Et sjældent indblik i en nutid, vi ofte overser. Booking & nærmere oplysning: 3311 3311 eller booking@artpeople.dk

Kina & Afrika - fremtidens løsning eller uhellig alliance? Lytter man til bekymrede røster i Vesten, sker Kinas voksende indflydelse i Afrika på Vestens og demokratiets bekostning. Kina giver bistand uden betingelser – i modsætning til den vestlige bistands moderne missionærer, der kræver demokratisering, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne til gengæld for udviklingshjælp. Hensynsløse ledere som f.eks. Robert Mugabe i Zimbabwe stortrives med den nye donor & samarbejdspartner. Helt betingelsesløst er forholdet nu ikke; Kina ønsker først og fremmest forsyningssikkerhed, og kontakten til Afrika består i høj grad af kontrakter på olieleverancer – uden at Kina forlanger ikke nogen bestemt form for regeringsførelse til gengæld, blot olie.

 • Hvad laver de stadig flere kinesere i Afrika?
 • Er der afrikanere i Kina? Og hvad laver de der?
 • Hvad er konsekvenserne af Kinas voksende selvsikkerhed som nation i forhold til bistandspolitik og udvikling – og resten af Den tredje Verden?
 • Er der “rigtigt” & “forkert” i debatten? Hvem har ret at fælde dom?

Foredrag/debatoplæg om det stadig tættere forhold mellem Kina og Afrika. Booking & nærmere oplysning: 3311 3311 eller booking@artpeople.dk

Kinas trængte mindretal; der lever 56 folkeslag i Kina. Han er størst med over 90 pct. Hui, zhuang & manchu er stort set assimileret. Alle Kinas mindretal har grundlovssikrede rettigheder som kvoterepræsentation i det nationale parlament, ret til eget sprog, sædvaner og kultur. Således også de tre folkeslag i Kinas store randområder, Tibet, Xinjiang og Indre Mongoli, der tilsammen udgør ca. 40 pct. af Kinas samlede areal. Men tibetanernes, uighurernes og mongolernes virkelighed er en anden; de lever med undertrykkelse og forsøg på tvangsassimilering eller ganske enkelt udtynding og etnisk oversvømmelse af han-folk, som får særlige begunstigelser for at slå sig ned i randområderne. Centralmagten forvalter områderne brutalt & betragter de oprindelige indbyggere som potentielle ballademagere med løsrivelsestendenser. I givet fald er det kun et meget lille hjørne af sandheden. Hør om Kinas trængte mindretal, deres historie & betingelser for tro, kultur & tilværelsen i det hele taget. Booking eller nærmere oplysning: 3311 3311 eller booking@artpeople.dk

Bhutan – Tordendragens land

Det lille, smukke, dybt religiøse kongerige i Himalaya åbner sig mod verden. 47 000 kvadratkilometer, blot et par Falstre større end Danmark, så bjergrigt, at laveste punkt er 100 m.o.h. Knap 700 000 indbyggere, ingen nævneværdig fattigdom, hvis man sammenligner med naboerne. Bhutanernes tilværelse er rig og frodig, de fylder meget i hinandens liv, hjælpes ad, fester sammen & sørger sammen. Det er som et eventyr - bortset fra, at Bhutan i 1990 landsforviste flere end 100 000 etniske nepalesere, som stadig sidder i flygtningelejre i Nepal uden udsigt til en anstændig fremtid. Bhutans behandling af disse ”sydbhutanere” er en skændsel – omverdenens eneste kritikpunkt og ikke noget eksempel til efterfølgelse. Bhutan har til gengæld udviklet et kompas, Bruttonational Lykke, at navigere efter på færden ud i fremtiden, så landet kan styre fri af de sociale problemer der ofte kommer i kølvandet på ensidig økonomisk udvikling. Kongen har sløjfet enevælden og gjort Bhutan til konstitutionelt demokrati. Landets første parlamentsvalg fandt sted i 2008. Mette Holm fortæller om Bhutans vej i verden…..

Kina drager - Kina og kineserne

Kina - verdens folkerigeste nation - ligger i den økonomiske udviklings overhalingsbane. Aldrig nogensinde før er fattigdom skudt ned i tilsvarende tempo og en primitiv, rå kapitalisme skudt op. Mette Holm og Mogens Lykketoft har besøgt Kina gennem mere end 25 år; den ene som udenrigskorrespondent, den anden som minister. I dette foredrag kommer de med deres personlige, kritiske, men afbalancerede iagttagelser om Kina. De fortæller levende og i øjenhøjde om historien, udviklingen, ytringsfriheden, medierne og økonomien i det kæmpestore land, som fascinerer og skræmmer, og illustrerer blandt andet foredraget med kinesiske propagandaplakater. Booking & nærmere oplysning: 3311 3311 eller booking@artpeople.dk

Sammenhænge & brudflader i Kina;  Kina er verdens folkerigeste nation. Kineserne styres enevældigt af Kommunistpartiet, der sidder tungt på den politiske magt, mens økonomien tordner af sted i en slags urkapitalisme. De fleste af de mange mindretal lever nogenlunde, mens myndighederne bruger den internationale krig mod terrorisme til at undertrykke bl.a. tibetanerne, uighurerne og mongolerne. Alle medier kontrolleres af Kommunistpartiet, som også holder Kinas 450 mio. internetbrugere i stram snor. Kineserne oplever dagligt grove overgreb på menneskerettighederne, men gode kræfter trækker i stigende grad i den modsatte retning. Der arbejdes på at styrke retssikkerheden, på nedsættelse af antallet af forbrydelser, der kan straffes med døden, og efterhånden er der kulør på den offentlige debat, som før var strengt kontrolleret. Kinas hastige udvikling, modernisering samt teknologiske og militære oprustning skaber bekymring blandt naboerne. Den fremadbrusende udvikling til trods, hviler en stor del af det kinesiske samfund på den 2500 år gamle kongfuzianisme. Den forfatningssikrede trosfrihed er en papand, og mange troende forfølges og fængsles. Mette Holm beretter om sammenhænge og brudflader i det kinesiske samfund – og hun kan også give introduktion til, hvordan man begår sig for ikke at falde helt igennem i Kina. Booking og nærmere oplysninger på 3311 3311 eller booking@artpeople.dk

Mongoliet; Mette Holm har besøgt Mongoliet adskillige gange og fulgt afviklingen af det Sovjet-tro kommuniststyre efter 70 år ved magten. Landet, der for 800 år siden under Djengis Khan var verdens største rige, er i dag et glemt land. Beliggenheden mellem de vældige naboer Kina og Rusland, kan i bedste fald betegnes som vanskelig, i værste fald en trussel. Efter Sovjetunionens sammenbrud skulle Mongoliet finde sine egne ben. Heldigvis blev det en fredelig revolution og demokratiet er i dag ved at finde fodfæste.
Mette Holms foredrag om Mongoliet handler bl.a. om et meget smukt land, de enorme vidder, den stolte rytternation, nomaderne, der lever i filttelte. Mange har vanskeligt ved at tilpasse sig de nye tider, og det deler befolkningen; nogle formår at udnytte udviklingen og svinger sig op i hurtig rigdom, mens andre synker ned i fattigdom og social elendighed. Booking og nærmere oplysninger på 3311 3311 eller booking@artpeople.dk

Mekongfloden – vandenes moder; Mekongfloden er blandt verdens største og lige så vigtig for de mennesker, der lever omkring den, som den luft de indånder. 73 millioner mennesker lever af floden, de beder til dens sjæl, de ofrer til den og de værner om flodens løb og dens liv. Et foredrag om forskellige lande og kulturer i det område i Asien, som Vandenes Moder løber igennem. Regionens krigeriske historie har været med til at bevare Mekongfloden som én af verdens mest jomfruelige uden industriforurening. Foredraget handler om tilværelsen, kulturen og naturen omkring Mekongfloden, der har sit udspring i Tibet, løber gennem det sydøstlige Kina, strejfer Burma, løber ind Laos, hvor den udgør det meste af Laos’s grænse mod Thailand i vest. Fra det sydlige Laos tordner den ind i Cambodia. Ved den cambodianske hovedstad deler Mekong sig i to, inden den fortsætter til Vietnam, for at løbe ud i det Sydkinesiske Hav. Booking og nærmere oplysninger hos Artpeople på 3311 3311 eller booking@artpeople.dk

Jeg har bl.a. optrådt på

 • Glassalen i Tivoli
 • Festsalen, Københavns Universitet
 • Politikens Hus, Pressen mm.
 • Bogforum i København
 • Kulturmåned i Broager
 • Cinemateket 
 • Artist talk m Jimbut Jun Feng & Zhang Guangtian på Kongekajen i Helsingør
 • Louisiana
 • Arken
 • Europahuset i København
 • Filmhøjskolen i Ebeltoft
 • Nordea
 • Novo Nordisk medarbejdere
 • FLSmidth
 • FLS Airtech
 • Gymnasielærernes nye kinesiske områdestudier
 • Gymnasier
 • Tranquebar
 • Senior Universiteter
 • Ballerup kommune
 • Heinzes Boghandel
 • Biblioteker
 • Internationale Højskole
 • Folkeuniversitetet
 • Senior Universitetet i Horsens - forrygende med 275 veloplagte tilhørere!
 • Taarbæk Kulturforening
 • mm

Powered by Drupal - Design by Anders Dybdal