FN opfordrer Kina til at modarbejde racisme

AF Mette Holm

I stedet for at undertrykke etniske grupper skal Kinas magthavere undersøge og afhjælpe modsætningerne mellem hhv. tibetanerne, uighurerne og mongolerne og flertallet af han-kinesere, lød anbefalingen bl.a. fra FN’s racismekomité, CERD, efter gennemgangen i august.

Kina fremlagde sin egen sag smukt - som “et multietnisk land med 56 ligestillede etniske grupper og et politisk system, baseret på regionalt etnisk selvstyre. Kultur er nationens sjæl, og etniske mindretals enestående kultur er en væsentlig del af Kinas strålende kultur,” hed det bl.a.

Voldelige sammenstød mellem tibetanere og han-kinesere i Tibets hovedstad, Lhasa, i fjor og uighurer og han-kinesere i Xinjiangs hovedstad, Urumqi, i juli har vakt international fordømmelse. I Geneve forklarede Kina, “at de to begivenheder var organiseret kriminalitet, udtænkt af separatister i udlandet, udført af separatister i Kina, for at skabe splid og had” – allerede før urolighederne i Xinjiang var for en domstol, og mens dem i Tibet stadig blev behandlet.

CERD lagde især vægt på, at Kina i stedet for rutinemæssigt at stemple dramatiske etniske sammenstød som forbrydelser mod staten bør undersøge deres dybere årsag i de tre store grænseregioner, Tibet, Xinjiang og Indre Mongoli. De udgør tilsammen godt 40 pct. af Kinas areal og rummer bl.a. mineraler, olie og gas. Kina opmuntrer han-kinesere til at flytte til områderne med gunstige økonomiske og sociale vilkår, så de oprindelige beboere kommer i mindretal og diskrimineres.

CERD udtrykker sig diplomatisk; blandt anbefalingerne er, at fanger sikres “human behandling” og får adgang til “retfærdig rettergang i overensstemmelse med international standard, herunder adgang til forsvar efter eget valg, forudsætning af uskyld, til andet er bevist, samt straf der står i forhold forbrydelsen.” Det svarer til en direkte anklage for tortur og mishandling af fanger, summariske retssager samt uforholdsmæssigt alvorlige straffe for f.eks. at eje et foto af Dalai Lama eller et uighur-flag.

Ved tiltrædelsen af konventionen i 1981 forpligtede Kina sig til at lovgive mod enhver diskrimination på baggrund af race, hudfarve, herkomst, national eller etnisk oprindelse. CERD kritiserer, at en sådan lov endnu ikke findes.

Også hukou-systemet, der binder folk til et bestemt sted på landet eller i en by, kritiseres som økonomisk og social diskrimination. De flere end 150 mio. migrantarbejdere i Kinas storbyer er rubriceret som bønder og derfor dårligt stillet i byerne, hvor de mangler stort set alle rettigheder, f.eks. til at blive behandlet på et hospital.

Forsvarsadvokater, der tager sager, som stiller magthaverne i dårligt lys eller udfordrer Kommunistpartiets enevælde, chikaneres eller fængsles. Så CERD opfordrer til respekt for advokaters ret til at udøve deres arbejde, ligesom den anbefaler indskrænkning af “genopdragelse gennem arbejde” i fangelejre. Og så opfordres Kina til at respektere anbefalinger fra søsterkomitéen til bekæmpelse af tortur. Kina har også tiltrådt FN’s konvention mod tortur, men halter også langt bagud med overholdelsen af den.

BOX
173 lande har tiltrådt FN’s internationale Konvention til Udryddelse af alle former for racediskrimination.

FN’s Komité til udryddelse af Racisme, CERD, overvåger overholdelsen af konventionen ved høringer med indlæg fra medlemslandet, Komitéens egne 18 eksperter samt skyggerapporter fra NGO’er som f.eks. Amnesty International. Komitéen holder til i Geneve.

 

Sydsvenskan 3.9.09

Powered by Drupal - Design by Anders Dybdal